Salgsbetingelser

Standardbetingelser vedr. udvikling af hjemmeside på “500” løsningen

Disse betingelser er gældende mellem bestiller og ITTP.

1. Aftale

 1. Aftale er indgået når kunde har accepteret tilbud, mundtligt eller skriftligt.
 2. Evt. tidsfrist for levering af den i tilbuddet aftalte ydelse, rykkes eller bortfalder i det tilfælde, at materiale ikke er afleveret rettidigt.

2. Ydelsen

 1. ITTP er forpligtet til at levere en brugergrænseflade med et grafisk design, der er tilpasset med kundens logo og farver.
 2. Evt. grafisk design tilpasset specielle ønsker, udføres efter medgået tid - eller tilbud.
 3. Der er inkluderet indsættelse/opbygning af 15 undersider/menupunkter/produkter.
 4. Bliver det under opbygningsprocessen nødvendigt at tilføje yderligere sider eller elementer til løsningen, afregnes dette særskilt efter aftale.
 5. Kundens nye hjemmeside opbygges på et test-domæne, der kun er synligt for ITTP og kunde.
 6. Der er inkluderet op til tre korrekturgange af designet.
 7. Hjemmesiden leveres med opsatte Meta-titles og descriptions på forside såvel som hoved-undersider / kategorier. På disse sider udføres endvidere også 301 redirects fra gammel side, i det omfang det giver mening.
 8. Der opsættes samtidig Google Analytics og Google Search Console. En SEO rapport udsendes løbende over de første 2 måneder, med aktuelle placeringer på relevante søgeord.

3. Kunden

 1. Kunden forpligter sig til at aflevere materialer (logo, billeder, koder og tekst) i henhold til tidsplan (se også pkt. 1.b).
 2. ITTP er forpligtet til at levere hjemmeside, fuld funktionsdygtig i forhold til seneste browser opdateringer. ITTP kan ikke garantere fuld funktionalitet på browserere, der er ældre end et år.
 3. Kundens projektansvarlige medarbejder skal på anmodning fra ITTPs projektleder, bistå denne med alt nødvendig materiale for gennemførelse af projektet.
 4. Kunde har selv ansvar for fornyelse af domæne(r).

4. Opsigelse

 1. “500” løsningen er uopsigelig de første 6 måneder.
 2. Efter de første 6 måneder er der 1 måneds opsigelse.
 3. “500” løsningen er ITTPs ejendom de første 18 måneder, hvorefter kunden efterfølgende overtager alle rettigheder.

5. Pris

 1. Abonnementet pristalsreguleres årligt 1. januar efter nettoprisindekset.

6. Betaling

 1. Abonnementet igangsættes ved projektopstart.
 2. Der faktureres 3 måneder forud.

7. Tredjemands rettigheder

 1. Kunden indestår overfor ITTP at rettigheds belagte elementer der er leveret til ITTP med det formål at indsætte på hjemmesiden, ikke krænker tredjemands rettigheder. Rejses der krav mod ITTP vedr. førnævnte, er kunden forpligtet til i enhver henseende at holde ITTP skadesløs.
 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
500kroner.dk - en del af ITTP